ساعات کاری پشتیبانی

پشتیبانی درمانکده
8.00 – 19.30
پشتیبانی آرایشی بهداشتی
8.00 – 19.30
پشتیبانی کاردرمنزل
8.00 – 19.30

ایمیل

info@drtajviz.com

آدرس

استان ایلام- شهرستان ایوان غرب- خیابان امام- درمانگاه ابن سینا

شماره تماس ها

شماره تماس دفتر : 08433232524
مهندس سعید موسی پور : 09195922594
دکتر جعفر نرگسی : 09124893112
کارشناس امیرحسین محمدی : 09903034084
کارشناس سپیده عبدی : 09036994052