ساعات کاری پشتیبانی

پشتیبانی درمانکده
8.00 – 19.30
پشتیبانی آرایشی بهداشتی
8.00 – 19.30
پشتیبانی کاردرمنزل
8.00 – 19.30

ایمیل

info@drtajviz.com

آدرس

استان ایلام- شهرستان ایوان غرب- خیابان امام- درمانگاه ابن سینا

شماره تماس ها

شماره تماس دفتر :

08433230491 – 08433239431

مهندس سعید موسی پور : 09195922594

دکتر جعفر نرگسی : 09124893112

کارشناس پیمان فرامرزی : 09184668332